2020 рік - рік сільського (зеленого) туризму


15 Jan 2020

Національна туристична організація України оголосила 2020 рік – роком сільського (зеленого) туризму.

Rural tourism

До сільського туризму відноситься організація відпочинку у сільській місцевості. Він тісно пов'язаний з екологічним (зеленим), екскурсійним, активним та іншими видами туризму. Ті, хто відпочивають на селі, доволі часто цікавляться традицією, культурою, особливостями місцевого побуту, пам'ятками історії та природними об'єктами у даній місцевості.

Як зазначають у Національній туристичній організації України, розвиток сільського туризму вирішує декілька важливих завдань:

   • мінімізує міграцію з сільських територій до міст;
   • забезпечує можливості працевлаштування сільської молоді, етнічних меншин, жінок та маргіналізованих груп;
   • зменшує бідність;
   • зберігає культуру та спадщину.

Незважаючи на те, що крім розвитку сільського туризму існують інші пріоритети, всі країни світу визнають його потенціал як засіб диверсифікації своїх продуктів в секторі туризму та індустрії гостинності.

Найбільша потреба сектору – це підготовка мешканців села до вдосконалення своїх сервісних навичок та розвитку людського капіталу, який забезпечить сталий та збалансований розвиток сільського туризму.

У Національній туристичній організації наголошують, що здоровий розвиток сільського туризму вимагає впровадження міжнародних стандартів, що відповідає сучасним потребам ринку і підвищує якість обслуговування та управління.