Матеріали і статті
про сільський туризм
>>  Нормативные документы>>  проекты

Проект Закону України "Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність"


З метою стимулювання і заохочення особистих селянських господарств до агротуристичної діяльності та розвитку підприємницької ініціативи Мінагрополітики розробило проект Закону України "Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність"

Проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність

 

Цей Закон визначає загальні правові, організаційні, соціально-економічні засади аграрного туризму та агротуристичної діяльності.

 

          Стаття 1. Основні терміни та поняття

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

аграрний туризм – вид туризму, як відпочинкового, так і пізнавального характеру, пов'язаний з використанням майна особистих селянських господарств, що передбачає здійснення агротуристичної діяльності під час тимчасового перебування туристів у сільській місцевості;

агротуристична діяльність – діяльність особистого селянського господарства, спрямована на задоволення потреб туристів та надання їм агротуристичних послуг;

агротуристичні послуги – тимчасове розміщення, харчування, екскурсійне, спортивне, розважальне, культурно-просвітницьке та інше обслуговування туристів;

сільська садиба – розташований в сільській місцевості та пропонований для тимчасового розміщення туристів житловий будинок з присадибною земельною ділянкою, що є майном особистого селянського господарства. Сільські садиби повинні відповідати протипожежним, санітарним та іншим вимогам, передбаченим нормативними актами України для сільських будинків.

 

          Стаття 2. Законодавство України про аграрний туризм

Законодавство України про аграрний туризм складається з Конституції України, законів України “Про туризм”, “Про особисте селянське господарство”, цього Закону, інших актів законодавства України.

 

           Стаття 3. Особливості агротуристичної діяльності

Агротуристична діяльність не відноситься до підприємницької за умови, якщо кількість кімнат у сільській садибі, що пропонуються для тимчасового розміщення туристів,  не перевищує п’яти.

У разі розташування сільської садиби в сільській місцевості, яка належить до курортної та/або лікувально-оздоровчої, надання агротуристичних послуг є підприємницькою діяльністю.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, створені членами особистих селянських господарств, які надають агротуристичні послуги, можуть здійснювати посередницьку діяльність з реалізації агротуристичних послуг засновників без отримання ліцензії на турагентську  діяльність.

         Стаття 4. Облік особистих селянських господарств, які

                 здійснюють агротуристичну діяльність

 

При здійсненні відповідно до законодавства обліку особистих селянських господарств, окремо обліковуються особисті селянські господарства, які займаються агротуристичною діяльністю, у порядку визначеному центральним органом виконавчої влади з питань статистики. 

 

 

          Стаття 5. Договір на агротуристичне обслуговування

Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють агротуристичну діяльність, укладають договір на агротуристичне обслуговування в письмовій формі.

Агротуристичні послуги можуть надаватися без укладення договору в письмовій формі у таких випадках:

надання агротуристичних послуг особистими селянськими господарствами тільки за умови досягнення сторонами згоди з усіх питань;

надання агротуристичних послуг безоплатно;

у разі видачі документа про отримання плати за надані послуги.

 

       Стаття 6. Державна підтримка агротуристичної діяльності    особистих селянських господарств

Державна підтримка агротуристичної діяльності особистих селянських господарств здійснюється відповідно до загальнодержавних і регіональних програм підтримки особистих селянських господарств за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом.

При підготовці загальнодержавних і регіональних програм підтримки особистих селянських господарств органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень передбачають кошти для:

надання кредитів на будівництво, реконструкцію житлових та господарських приміщень, призначених для  ведення агротуристичної діяльності, будівництво мереж електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення, облаштування місць відпочинку туристів, придбання транспортних засобів та тварин;

будівництво та ремонт під’їзних шляхів до сільських садиб.

                          

  Стаття 7. Представницький орган у сфері аграрного туризму

Представницькими органами у сфері аграрного туризму є громадські саморегулівні організації, створені відповідно до законодавства.

Відповідно до статутних завдань громадські саморегулівні організації можуть:

брати участь в розробці нормативно-правових актів у галузі аграрного туризму;

брати участь у професійній підготовці та перепідготовці членів особистих селянських господарств, що надають агротуристичні послуги;

здійснювати заходи щодо популяризації аграрного туризму;

на добровільних засадах вести облік особистих селянських господарств, які здійснюють агротуристичну діяльність, включаючи інформацію про агротуристичні послуги, які вони надають;

за заявами голів особистих селянських господарств здійснювати присвоєння відповідної категорії якості та рівня послуг сільським садибам;

організовувати та проводити ярмарки, фестивалі, конкурси, виставки тощо;

готувати та подавати пропозиції до загальнодержавних та місцевих програм розвитку сільських територій та аграрного туризму;

здійснювати іншу діяльність, передбачену їх статутами.

 

         Стаття 8. Прикінцеві положення

 

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечать цьому Закону.

Внести до деяких законів України такі зміни:

у законах України “Про особисте селянське господарство” та “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” слова “сільський зелений туризм”, вжиті в усіх відмінках, замінити словами “аграрний туризм” у відповідних відмінках;

           у статтях 4 та 6 Закону України “Про туризм” слово “сільський”, вжите в усіх відмінках, замінити словом “аграрний” у відповідних відмінках.

           Кабінету Міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

- забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Горнолыжные туры в Грузию